خانه / بایگانی برچسب: موانع موفقیت

بایگانی برچسب: موانع موفقیت

آن غیرممکن را انجام بده!

تمرین خود تخریبی به شما در پاکسازی مسیر کار آفرینی کمک خواهد کرد. «همه ما با موقعیت های فوق العاده زیادی مواجه می شویم که خود را در قالب موقعیت های غیرممکن به ما نشان می دهند.» سال جدید بهترین فرصت برای ایجاد عادات جدید و به دست آوردن نقطه …

ادامه نوشته »