خانه / زوجین / ارتباط دختر و پسر (۱)

ارتباط دختر و پسر (۱)

ارتباط دختر و پسر

یکی از نیازهای اساسی زندگی انسان، تعامل و ارتباط با دیگران است. انسان در طول رشد خود، پیوسته برای بقا و پیشرفت خویش، محتاج ارتباط با دیگران است که بین این امر با سلامت، رابطه ای نزدیک وجود دارد. تمام انسان ها به دنبال یافتن کسانی هستند که با آنها احساس خوشبختی کنند و از زندگی با آنها لذت ببرند و در کنارشان منفعت بیشتری کسب کنند. در بین ارتباطات انسانی، نیاز به ارتباط با جنس مخالف هم در مقطعی از زندگی انسان مطرح می شود و این زمانی است که پسر و دختر تصمیم می گیرند همسر آینده خود را انتخاب کنند و در این ارتباط مقطعی که لازمه شناخت از یکدیگر است، طبیعتا اصولی مطرح است. و باید توجه داشت نیروی پیوندجویی دو جنس مخالف، دلدادگی های پسرانه و دلبری های دخترانه و دلبستگی های دو طرف، خواه ناخواه در قشر نوجوان و جوان وجود دارد؛ البته این ارتباط ها و علاقه ها منشأ تشکیل خانواده و بقای نسل و ادامه حیات می شوند، ولی در هر حال باید در چهارچوب اصولی اخلاقی و شرعی قرار بگیرند. و گاهی علاقه درونی به جنس مخالف و نیاز به ارتباط با او، از چهارچوب هنجارهای اجتماعی و دینی خارج می شود و به سوی بی عفتی و گناه کشیده میشود که امری بسیار ناشایست و غیر اخلاقی است.

تعریف روابط دختر و پسر

ارتباط مداوم و پیوسته دختر و پسر بالغ که همراه با ابراز عواطف و احساسات بوده، و به صورت های گوناگون دیداری، شنیداری، نوشتاری و… انجام می شود، «روابط دختر و پسر» می نامیم.

علل و انگیزه های برقراری ارتباط با جنس مخالف

برقراری ارتباط با جنس مخالف، با انگیزه های مختلفی صورت می گیرد؛ از جمله:

ایجاد شناخت برای ازدواج: یکی از بهانه های ارتباط پسران و دختران، وعده ازدواج از طرف پسر است و معمولا با این وعده ها، پسران با دختران ارتباط می یابند؛ درحقیقت دختر و پسر با طرح مسئله «ازدواج» با یکدیگر دوست شده، سعی می کنند نیازهای عاطفی یکدیگر را برآورده کنند، اما حقیقت امر این است که این وعده ها در حد خیال، باقی می مانند و کمتر جامه عمل می پوشند؛ زیرا خانواده های دختر و پسر، چنین افرادی را در حد لازم برای ازدواج پخته و شایسته نمی یابند.

وجود فکر ازدواج در بین دختران و پسران، تنها نوعی سازوکار دفاعی برای ایجاد رضایت خاطر و رهایی از اضطرابی است که در نتیجه عمل بر خلاف قواعد و هنجارهای خانواده و جامعه، صورت می گیرد.

انگیزه جنسی: از انگیزه های دیگر ارتباط دختر و پسر، بهره بری جنسی است. این پدیده در میان اقشاری از جامعه که از لحاظ رشد فکری و فرهنگی در انحطاط شدیدی به سر می برند، بیشتر دیده می شود. این افراد برای ارضای غرایز جنسی خود، همه ارزش های خانوادگی و فردی خویش را قربانی می کنند و دست به رفتاری می زنند که برای اغلب افراد جامعه، بسیار پست تلقی می شود.

کسب وجهه اجتماعی: یکی دیگر از انگیزه های دوستی با جنس مخالف، این است که پسران، داشتن دوست دختر را یک قدرت اجتماعی برای خود تصور می کنند و دختران نیز داشتن یک دوست پسر را جاذبه ای فردی و اجتماعی برای خود به حساب می آورند.

تأمین نیاز عاطفی: دختران و پسرانی که مورد بی محبتی در خانواده قرار می گیرند و از وضعیت روانی و اجتماعی خویش ناراضی اند و در این زمینه، خود را سرگردان و آشفته می یابند، از طریق برقراری روابط پنهان با جنس مخالف، درصدد کسب رضایت و یا به عبارت دیگر، به دنبال یافتن شرایطی هستند که برای آنها اطمینان خاطر و رضایتمندی بیشتری فراهم کند و پناهگاهی برای جبران کمبود محبت خود فراهم سازند.

اشاعه فحشا و بی عفتی: برخی از دختران و پسران، به دلیل همکاری با شبکه های خارجی و کسانی که قصد تهاجم فرهنگی در کشورهای اسلامی را دارند، با جنس مخالف ارتباط برقرار کرده، از این طریق به اشاعه بی عفتی و گناه اقدام می کنند. کسانی وجود دارند که از سازمان های خارجی و ضددینی پول می گیرند تا به ترویج ظواهر فساد و انحرافات جنسی بپردازند.

الگوگیری از جوامع غیر خودی: متأسفانه بخش گسترده ای از جوانان ما، ارزش ها و هنجارهای اجتماعی خود را از محیط های غیرخودی و غیر اصیل جوامع دیگر می گیرند. بی تردید گسترش ارتباطات اجتماعی و توسعه آن، گسترش و توسعه فناوری و وسایل ارتباط جمعی و عوارض پدیده جهانی شدن در همه عرصه ها، در این خودباختگی و روی آوردن به فرهنگ بیگانه، نقش اساسی دارد. این امر سبب می شود جوانان، فرهنگ ها و ارزش های دیگر جوامع را الگو قرار دهند و به گمان اینکه این گونه روابط، عامل رشد و نشانه کمال و وسیله ابراز شخصیت است، به آن روی آورند.

ارتباط دختر و پسر

 

آثار رابطه با جنس مخالف

ارتباط با جنس مخالف، به خصوص اگر رابطه ای خارج از محدوده اخلاق و دستورهای دینی باشد، آثار و تبعات زیانباری به دنبال دارد که به برخی، در ادامه می پردازیم.

  1. از بین رفتن کرامت انسانی و غرق شدن در گرداب شهوت ها: اگر انسان به غریزه جنسی به عنوان یک هدف و خارج از چهارچوب مقررات اجتماعی، فرهنگی و اعتقادی بپردازد، هر عاملی که بهتر و بیشتر به شهوت ها پاسخ دهد، جایز شمرده می شود؛ در این صورت، چشم چرانی، علاقه شهوانی به همجنس، خودارضایی، اعتیاد به عکس ها و فیلم های مبتذل و آزادی ارتباط شهوانی دختران و پسران با یکدیگر پسندیده می نماید؛ حتی اگر با ضابطه های عقلی و دینی در ستیز باشند و به نابودی شرافت انسانی و جامعه بشری بینجامند!

٢. کاهش آرامش روانی و افزایش التهاب و اضطراب: برخی صاحب نظران غربی، آزادی های جنسی را عامل آرامش روحی و زدودن عقده های درونی می دانند؛ ولی پس از اجرای فراگیر این راهکار در غرب، شاهد افزایش روزافزون آمار بیماری های روانی، خودکشی و جنایت های ناشی از ناکامی های جنسی هستیم.

روشن است گسترش محرک های جنسی، انسان را به رابطه گسترده با جنس مخالف می کشاند و هرگونه شکست در این راه، به آسیب بزرگتری خواهد انجامید. این نوع رابطه هیجان ها و التهاب های جنسی را فزونی می بخشد و تقاضای جنسی را به صورت آتشی شعله ور، عطشی روحی و خواست اشباع نشدنی در می آورد؛ در نتیجه، با توجه به اینکه روح بشر فوق العاده تحریک پذیر است، اشتباه است گمان کنیم تحریک پذیری روح بشر، محدود به حد خاصی است.

هیچ نوجوان پسری از تصاحب دختران و هیچ دختری از متوجه کردن پسران و در نهایت، هیچ دلی از هوس، سیر نمی شود. تقاضای نامحدود، خواه و ناخواه، انجام ناشدنی است و همیشه همراه نوعی احساس محرومیت و دست نیافتن به آرزوهاست و به سهم خود، منجر به اختلالات روحی و بیماری های روانی می گردد؛ البته همه اینها در صورتی است که تقوا و ترس از خدا وجود نداشته باشد. کسی که تقوا دارد و حریم الهی را نگه می دارد، خداوند او را برای نجات از این گرداب ها یاری می دهد.

٣. تنوع طلبی: نوجوانان و جوانانی که پیش از ازدواج، با جنس مخالف خود، رابطه برقرار می کنند، هنگام ازدواج و انتخاب همسر، به همه با دید شک و تردید می نگرند؛ حتی پس از ازدواج نیز روحیه هوس بازانه و تنوع طلبانه، روانشان را آزار می دهد و چه بسا به سوی منجلاب فساد کشیده شوند و راه بی بندوباری را در پیش گیرند. این افراد به دلیل تجربه متعدد جنسی قبل از ازدواج، به همسر خود قانع نیستند و به سوی هرزگی تمایل دارند.

  1. آلوده شدن به معصیت: قرآن کریم و روایات معصومان (علیهم السلام) انسان ها را از ارتباط جنسی با دیگران و نگاه های شهوت آمیز برحذر داشته، وعده خسران و عذاب به مرتکبان چنین اعمالی داده است. قرآن کریم می فرماید:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَیَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِکَ أَزْکَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا یَصْنَعُونَ* وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَیَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُیُوبِهِنَّ وَلَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِی إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِی أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِینَ غَیْرِ أُولِی الْإِرْبَهِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِینَ لَمْ یَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ مَا یُخْفِینَ مِنْ زِینَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِیعًا أَیُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ.[۱]

به مردان با ایمان بگو دیده فرو نهند و پاکدامنى ورزند که این براى آنان پاکیزه‌ تر است زیرا خدا به آنچه مى کنند آگاه است* و به زنان با ایمان بگو دیدگان خود را [از هر نامحرمى] فرو بندند و پاکدامنى ورزند و زیورهاى خود را آشکار نگردانند مگر آنچه که طبعا از آن پیداست و باید روسرى خود را بر سینه خویش [فرو] اندازند و زیورهایشان را جز براى شوهرانشان یا پدرانشان یا پدران شوهرانشان یا پسرانشان یا پسران شوهرانشان یا برادرانشان یا پسران برادرانشان یا پسران خواهرانشان یا زنان [همکیش] خود یا کنیزانشان یا خدمتکاران مرد که [از زن] بى ‌نیازند یا کودکانى که بر عورتهاى زنان وقوف حاصل نکرده‌ اند آشکار نکنند و پاهاى خود را [به گونه‌ اى به زمین] نکوبند تا آنچه از زینتشان نهفته مى دارند معلوم گردد اى مؤمنان همگى [از مرد و زن] به درگاه خدا توبه کنید امید که رستگار شوید.

این آیه، به صراحت دستور داده است: زن و مرد نامحرم، به یکدیگر نگاه شهوت آلود نداشته باشند. به راستی، اگر به این آیه مبارکه عمل شود و دختر و پسر نامحرم از ابتدا به یکدیگر توجه ننمایند و به هم نگاه هوس آلود نکنند، آیا دوستی ها وعشقهای خیابانی به وجود می آیند؟ اگرچه این آیه مربوط به مطلق نگاه های آلوده به جنس مخالف است و از آن نهی می کند، ولی می توان به عنوان دلیل قاطعی برای غیر مجاز بودن ارتباط دختر و پسر، از آن بهره برد؛ زیرا در ارتباط دختر و پسر هزاران نگاه آلوده رد و بدل می شود و چه بسا از حد نگاه شهوانی بگذرد و به ارتباط جنسی منجر شود.

همچنین قرآن کریم در سوره نساء آیه ۲۵ به مردان سفارش می کند با دخترانی که روابط پنهانی و دوست پسر دارند، ازدواج نکنند؛ ضمن آنکه این عمل را زشت و ناپسند دانسته، ایشان را در کنار افراد زناکار مطرح می کند. در آیه پنج سوره مائده نیز به مردان توصیه می کند پاک دامن باشند و از روابط پنهانی با زنان، پرهیز کرده، دوست دختر نگیرند.

علامه مجلسی در روایتی از معصومان (علیهم السلام) نقل می کند که فرمودند: «کسی که به حرام دستش را به دست زنی براسند، چون به صحرای محشر درآید، دستش بسته باشد؛ و کسی که با زنان نامحرم، خوش طبعی، شوخی و مزاح کند، خداوند در عوض هر کلمه سالیان زیادی، او را در محشر حبس می کند؛ و اگر زنی راضی شود که مردی به حرام او را در آغوش بگیرد، ببوسد یا به حرام با او ملاقات نماید و یا با او خوش طبعی و شوخی کند، بر او نیز گناهی همانند آن مرد است».[۲]

ادامه دارد…

همچنین ببینید

ازدواج با این دلایل شما را برای همیشه بدبخت می کند!!

ازدواج یکی از مراحل مهم در زندگی هر دختر و پسری است. در این مطلب …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *