خانه / اخبار / چرا مسئولین به فکر زلزله نیستند ؟!!

چرا مسئولین به فکر زلزله نیستند ؟!!

طبق گزارش های رسیده از مرکز زلزله نگاری کشور فقط برای امروز  ۳۵ زلزله  در نقاط مختلف کشور رخ داده است که بزرگترین آنها مربوط به کاکی بوشهر در ساعت ۱۰:۳۴:۵۴ می باشد و هنوز هم از آمار مصدومین و خسارات وارده خبری نیست . این در حالی است که از ساعت ۰۶:۲۶:۱۲ دیروز که اولین زلزله در کاکی ثبت شده است تا ساعت ۱۴:۲۴:۵۵ امروز ( تا ساعت ۱۴:۴۰ چهارشنبه مورخه ۹۲/۰۲/۰۴ ) ۵۸ زلزله در ایران ثبت شده است و در نقاط مختلف از جمله بافق – بهاباد یزد – خوزستان – بوشهر – کرمان – مشهد – افکند آذربایجان شرقی – گلشهر اصفهان – فارس – سردشت   – بوشهر- کردستان و … اتفاق افتاده است اما همچنان مسئولین دست روی دست گذاشته اند تا دوباره مانند زلزله بم یا آذربایجان رخ دهد و مردم زیر آوار تلف شود و آن موقع دوباره ستاد کمک رسانی بزنند و به داد زلزله زده ها برسند . مسئولین باید از هم اکنون به فکر باشند تا دوباره مشکلاتی مثل شهربم و آذربایجان به وجود نیاید ولی کو گوش شنوا ؟!! . در زیر آمار کامل زلزه های ثبت شده از ۳ اردیبهشت تا ۴ اردیبهشت ساعت ۱۴:۲۴:۵۵  در مرکز زلزله نگاری ایران آمده است .

ردیف

زمان وقوع به
وقت محلی

عرض جغرافیایی

طول جغرافیایی

عمق

بزرگی

توضیحات

۱

۱۳۹۲-۰۲-۰۴۱۴:۲۴:۵۵.۵

۳۱.۶۶ N

۵۵.۴۳ E

۵

۲.۴

 بافق، یزد

۲

۱۳۹۲-۰۲-۰۴۱۴:۱۵:۲۴.۷

۳۲.۰۹ N

۵۵.۵۲ E

۸

۲.۱

 بهاباد، یزد

۳

۱۳۹۲-۰۲-۰۴۱۳:۴۷:۱۸.۷

۳۲.۹۳ N

۴۸.۳۲ E

۸

۱.۸

 حسینیه، خوزستان

۴

۱۳۹۲-۰۲-۰۴۱۳:۳۷:۲۲.۴

۲۸.۴۱ N

۵۱.۵۱ E

۲۰

۳.۳

 کاکی، بوشهر

۵

۱۳۹۲-۰۲-۰۴۱۳:۳۴:۵۲.۹

۳۰.۶۲ N

۵۴.۹۹ E

۵

۲.۲

 دهج، کرمان

۶

۱۳۹۲-۰۲-۰۴۱۱:۵۷:۵۶.۹

۳۶.۴۵ N

۵۹.۷۱ E

۵

۲.۰

 مشهد، خراسان رضوی

۷

۱۳۹۲-۰۲-۰۴۱۰:۵۹:۲۹.۱

۳۲.۱۴ N

۵۵.۶۵ E

۸

۲.۷

 بهاباد، یزد

۸

۱۳۹۲-۰۲-۰۴۱۰:۵۴:۳۸.۹

۳۷.۲۳ N

۴۷.۸۳ E

۶

۳.۱

 افکند، آذربایجان شرقی

۹

۱۳۹۲-۰۲-۰۴۱۰:۳۴:۵۴.۰

۲۸.۴۲ N

۵۱.۵۷ E

۱۵

۴.۷

 کاکی، بوشهر

۱۰

۱۳۹۲-۰۲-۰۴۱۰:۲۰:۲۹.۸

۳۳.۵۲ N

۵۰.۴۸ E

۱۷

۲.۳

 گلشهر، اصفهان

۱۱

۱۳۹۲-۰۲-۰۴۱۰:۱۴:۰۸.۰

۳۳.۵۴ N

۵۰.۴۹ E

۱۸

۲.۴

 گلشهر، اصفهان

۱۲

۱۳۹۲-۰۲-۰۴۱۰:۱۲:۵۹.۸

۳۳.۷۲ N

۴۸.۲۹ E

۱۳

۱.۴

 الشتر، لرستان

۱۳

۱۳۹۲-۰۲-۰۴۱۰:۰۲:۰۶.۷

۳۸.۴۶ N

۴۶.۵۷ E

۹

۲.۳

 ورزقان، آذربایجان شرقی

۱۴

۱۳۹۲-۰۲-۰۴۰۹:۱۸:۰۵.۷

۳۳.۴۹ N

۵۰.۴۵ E

۸

۲.۵

 گلشهر، اصفهان

۱۵

۱۳۹۲-۰۲-۰۴۰۸:۲۱:۱۴.۳

۲۷.۹۰ N

۵۵.۰۰ E

۳۶

۴.۰

 درز، فارس

۱۶

۱۳۹۲-۰۲-۰۴۰۸:۱۷:۰۵.۶

۳۶.۲۸ N

۴۵.۶۲ E

۱۰

۳.۹

 سردشت، آذربایجان غربی

۱۷

۱۳۹۲-۰۲-۰۴۰۸:۰۹:۳۴.۴

۳۳.۵۴ N

۵۰.۵۲ E

۸

۱.۹

 گلشهر، اصفهان

۱۸

۱۳۹۲-۰۲-۰۴۰۷:۵۸:۲۸.۰

۳۳.۵۷ N

۵۰.۴۲ E

۸

۲.۳

 گلشهر، اصفهان

۱۹

۱۳۹۲-۰۲-۰۴۰۷:۵۳:۳۰.۰

۳۳.۵۲ N

۵۰.۵۲ E

۱۴

۲.۲

 گلشهر، اصفهان

۲۰

۱۳۹۲-۰۲-۰۴۰۷:۴۳:۵۹.۶

۳۳.۵۵ N

۵۰.۵۰ E

۱۷

۲.۶

 گلشهر، اصفهان

۲۱

۱۳۹۲-۰۲-۰۴۰۷:۳۸:۲۴.۶

۳۳.۴۹ N

۵۰.۵۲ E

۲۱

۴.۹

 گلشهر، اصفهان

۲۲

۱۳۹۲-۰۲-۰۴۰۷:۱۷:۵۵.۳

۳۶.۰۹ N

۵۳.۶۰ E

۸

۳.۱

 کیاسر، مازندران

۲۳

۱۳۹۲-۰۲-۰۴۰۷:۰۴:۲۹.۷

۲۸.۱۹ N

۵۱.۷۶ E

۱۸

۳.۰

 آبدان، بوشهر

۲۴

۱۳۹۲-۰۲-۰۴۰۵:۵۱:۱۲.۴

۲۸.۴۶ N

۵۱.۵۱ E

۱۴

۳.۲

 کاکی، بوشهر

۲۵

۱۳۹۲-۰۲-۰۴۰۵:۳۳:۵۴.۹

۳۴.۶۷ N

۵۲.۷۷ E

۸

۲.۴

 آرادان، سمنان

۲۶

۱۳۹۲-۰۲-۰۴۰۵:۱۱:۵۹.۱

۲۸.۴۹ N

۵۱.۶۳ E

۱۸

۳.۰

 کاکی، بوشهر

۲۷

۱۳۹۲-۰۲-۰۴۰۴:۵۷:۳۹.۹

۲۷.۷۷ N

۶۱.۲۸ E

۸۰

۳.۷

 خاش، سیستان و بلوچستان

۲۸

۱۳۹۲-۰۲-۰۴۰۴:۱۹:۵۹.۱

۳۳.۹۲ N

۴۵.۸۶ E

۱۸

۱.۹

 سومار، کرمانشاه

۲۹

۱۳۹۲-۰۲-۰۴۰۳:۵۶:۰۰.۷

۳۵.۱۲ N

۴۶.۷۳ E

۱۸

۱.۱

 شوئیشه، کردستان

۳۰

۱۳۹۲-۰۲-۰۴۰۳:۲۲:۴۴.۷

۳۴.۹۷ N

۴۶.۹۸ E

۱۲

۱.۲

 موچش، کردستان

۳۱

۱۳۹۲-۰۲-۰۴۰۳:۱۷:۰۸.۲

۲۸.۳۲ N

۵۱.۷۸ E

۸

۲.۴

 کاکی، بوشهر

۳۲

۱۳۹۲-۰۲-۰۴۰۳:۰۹:۵۹.۹

۲۸.۲۴ N

۵۱.۸۸ E

۱۶

۳.۶

 آبدان، بوشهر

۳۳

۱۳۹۲-۰۲-۰۴۰۲:۴۴:۵۸.۷

۳۳.۱۷ N

۵۷.۳۵ E

۱۴

۱.۶

 طبس، خراسان جنوبی

۳۴

۱۳۹۲-۰۲-۰۴۰۱:۲۲:۴۹.۶

۳۲.۱۸ N

۵۶.۳۷ E

۱۶

۳.۹

 بهاباد، یزد

۳۵

۱۳۹۲-۰۲-۰۴۰۱:۱۰:۳۳.۳

۲۸.۴۶ N

۵۱.۷۴ E

۲۰

۲.۸

 کاکی، بوشهر

۳۶

۱۳۹۲-۰۲-۰۳۲۳:۱۲:۳۷.۴

۳۹.۷۷ N

۴۸.۶۰ E

۱۸

۲.۶

 Saatlı، آذربایجان

۳۷

۱۳۹۲-۰۲-۰۳۲۲:۵۲:۲۴.۵

۳۸.۴۰ N

۴۶.۶۳ E

۱۶

۱.۷

 ورزقان، آذربایجان شرقی

۳۸

۱۳۹۲-۰۲-۰۳۲۲:۱۳:۱۷.۴

۳۷.۰۳ N

۵۸.۴۰ E

۱۶

۱.۲

 قوچان، خراسان رضوی

۳۹

۱۳۹۲-۰۲-۰۳۲۲:۰۸:۰۵.۱

۳۸.۰۳ N

۴۷.۸۹ E

۱۸

۱.۱

 نیر، اردبیل

۴۰

۱۳۹۲-۰۲-۰۳۲۱:۵۸:۰۹.۶

۲۸.۵۱ N

۵۱.۴۴ E

۱۸

۲.۹

 خورموج، بوشهر

۴۱

۱۳۹۲-۰۲-۰۳۲۱:۴۳:۰۵.۹

۳۲.۰۶ N

۵۱.۰۴ E

۲۰

۱.۶

 بلداجی، چهارمحال وبختیاری

۴۲

۱۳۹۲-۰۲-۰۳۲۱:۲۹:۰۲.۲

۳۲.۰۳ N

۵۱.۰۵ E

۲۰

۱.۹

 بلداجی، چهارمحال وبختیاری

۴۳

۱۳۹۲-۰۲-۰۳۲۰:۰۹:۳۵.۷

۳۳.۴۴ N

۴۷.۵۰ E

۸

۲.۲

 کوهدشت، لرستان

۴۴

۱۳۹۲-۰۲-۰۳۱۹:۱۸:۵۵.۰

۳۸.۲۹ N

۵۰.۷۰ E

۱۸

۲.۷

 کیاشهر، گیلان

۴۵

۱۳۹۲-۰۲-۰۳۱۶:۳۸:۵۷.۹

۳۲.۳۰ N

۵۴.۲۰ E

۸

۱.۸

 اردکان، یزد

۴۶

۱۳۹۲-۰۲-۰۳۱۴:۰۱:۳۲.۴

۳۰.۹۹ N

۵۶.۴۴ E

۱۰

۲.۳

 یزدانشهر، کرمان

۴۷

۱۳۹۲-۰۲-۰۳۱۲:۵۴:۴۲.۶

۳۶.۳۲ N

۵۹.۴۴ E

۵

۱.۱

 طرقبه، خراسان رضوی

۴۸

۱۳۹۲-۰۲-۰۳۱۲:۳۱:۲۲.۱

۳۹.۱۷ N

۴۸.۷۳ E

۱۰

۴.۲

 Göytəpə، آذربایجان

۴۹

۱۳۹۲-۰۲-۰۳۱۲:۰۵:۰۹.۵

۲۸.۲۲ N

۵۱.۸۰ E

۱۵

۲.۸

 آبدان، بوشهر

۵۰

۱۳۹۲-۰۲-۰۳۱۱:۴۸:۵۷.۲

۲۹.۹۶ N

۵۵.۹۰ E

۵

۲.۱

 پاریز، کرمان

۵۱

۱۳۹۲-۰۲-۰۳۱۱:۲۳:۰۲.۲

۳۵.۴۹ N

۵۳.۱۱ E

۶

۱.۶

 سرخه، سمنان

۵۲

۱۳۹۲-۰۲-۰۳۱۱:۲۱:۳۱.۵

۳۶.۴۴ N

۵۹.۷۰ E

۵

۱.۷

 مشهد، خراسان رضوی

۵۳

۱۳۹۲-۰۲-۰۳۱۰:۲۷:۴۲.۷

۳۵.۶۴ N

۵۸.۰۱ E

۸

۲.۵

 ششتمد، خراسان رضوی

۵۴

۱۳۹۲-۰۲-۰۳۰۹:۰۴:۵۱.۲

۳۲.۰۴ N

۵۱.۰۳ E

۲۱

۲.۷

 بلداجی، چهارمحال وبختیاری

۵۵

۱۳۹۲-۰۲-۰۳۰۷:۲۷:۲۰.۸

۳۷.۰۰ N

۴۹.۲۹ E

۵

۲.۴

 رستم آباد، گیلان

۵۶

۱۳۹۲-۰۲-۰۳۰۶:۴۸:۰۴.۵

۳۶.۹۴ N

۵۸.۶۹ E

۱۷

۲.۰

 چکنه، خراسان رضوی

۵۷

۱۳۹۲-۰۲-۰۳۰۶:۴۷:۲۵.۶

۳۵.۶۰ N

۵۰.۴۰ E

۱۰

۳.۰

 اشتهارد، تهران

۵۸

۱۳۹۲-۰۲-۰۳۰۶:۳۹:۱۰.۶

۳۶.۷۸ N

۵۱.۰۷ E

۲۶

۲.۰

 نشتارود، مازندران

۵۹

۱۳۹۲-۰۲-۰۳۰۶:۲۷:۱۲.۴

۳۶.۷۵ N

۵۱.۰۹ E

۸

۲.۵

 عباس آباد، مازندران

۶۰

۱۳۹۲-۰۲-۰۳۰۶:۲۶:۱۲.۹

۲۸.۴۵ N

۵۱.۵۸ E

۱۰

۲.۷

 کاکی، بوشهر

همچنین ببینید

شرایطی عجیب در اردوی شگفتی‌ساز جام‌جهانی

از دو روز پیش که اردوی تیم ملی انگلیس برای بازی های لیگ ملت های …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *