قالب وردپرس بیتستان پرنده فناوری
خانه / مذهبی / با ائمه / چهل ۴۰ حدیث در مورد ماه رمضان

چهل ۴۰ حدیث در مورد ماه رمضان

رسول خدا پیامبر عزیز اسلام به امیرالمومنین علی (ع) وصیت نموده اند :

هر کس از امت من چهل حدیث را حفظ کند که قصدش از این کار خدا و آخرت باشد ،

خداوند او را در قیامت با پیامبران و صدیقین ، شهدا و صالحین محشور می کند.

پس چهل حدیث زیر را هدیه ای از طرف سایت اروم نت  برای ورود به ماه مبارک رمضان

قبول کنید و ما را نیز از دعای خیرتان بی نصیب نگذارید.

۱-امیرالمومنین علی (ع) می فرمایند :

رمضان ماه خدا و شعبان ماه رسول خدا و رجب ماه من است .

۲- رسول خدا می فرمایند:

رمضان ماهی است که ابتدایش رحمت و میانه اش مغفرت و پایانش آزادی از آتش است

۳- رسول خدا می فرمایند:

درهای آسمان در اولین شب ماه رمضان گشوده می شوند و تا آخرین شب آن بسته

نخواهند شد .

۴- رسول خدا می فرمایند:

اگر بنده خدا می دانست که در ماه رمضان چه حکمتی و اسراری وجود دارد دوست

می داشت که تمام سال ماه رمضان باشد

۵- رسول خدا می فرمایند:

زمستان ، بهار مومن است از شب های طولانی اش برای شب زنده داری و از روزهای

کوتاهش برای روزه داری بهره می گیرد.

۶- امام باقر می فرمایند:

اسلام بر پنج چیز استوار است : نماز ، زکات ، حج ، روزه و ولایت

۷- امام صادق می فرمایند:

خداوند روزه را واجب کرده تا بدین وسیله دارا و ندار (غنی و فقیر ) مساوی گردند .

۸- امیرالمومنین علی (ع) می فرمایند :

خداوند روزه را واجب کرد تا به وسیله آن اخلاص خلق را بیازماید .

۹- امام رضا می فرمایند :

مردم به انجام روزه امر شده اند تا درد گرسنگی و تشنگی را بفهمند و به وسیله آن فقر و

بیچارگی آخرت را بیابند.

۱۰- رسول خدا می فرمایند:

برای هر چیز زکاتی است و زکات بدن ها روزه است .

۱۱- رسول خدا می فرمایند:

روزه ، سپر آتش جهنم است ، یعنی به واسطه روزه گرفتن انسان از آتش جهنم در امان

خواهد بود .

۱۲- رسول خدا می فرمایند:

روزه گرفتن در گرما ، جهاد است .

۱۳- امیرالمومنین علی (ع) می فرمایند :

روزه نفس از لذت های دنیوی سودمندترین روزه هاست .

۱۴-امیرالمومنین علی (ع) می فرمایند :

روزه ، پرهیز از حرام هاست . همچنان که شخص از خوردنی و نوشیدنی پرهیز می کند

۱۵-امیرالمومنین علی (ع) می فرمایند :

روزه قلب بهتر از روزه زبان و روزه زبان بهتر از روزه شکم است .

۱۶- امام صادق (ع) می فرمایند :

آن گاه که روزه می گیری باید چشم و گوش و مو و پوست تو هم روزه دار باشند از گناهان

پرهیز کند .

۱۷- حضرت زهرا (س) می فرمایند :

روزه داری که زبان و گوش و چشم و جوارح خود را حفظ نکند روزه اش به چه درد می خورد .

۱۸-امام باقر (ع) می فرمایند:

روزه این افراد کامل نیست : کسی که امام را نافرمانی کند – بنده بنده فراری تا هنگامی

که برنگردد – زنی که اطاعت شوهر نکرده ، تا آن زمان که توبه کند – فرزندی که نافرمان

شده تا این که فرمانبردار شود

۱۹- امیرالمومنین علی (ع) می فرمایند :

چه بسا روزه داری که از روزه اش جز گرسنگی و تشنگی بهره ای ندارد و چه بسا شب

زنده داری که از نمازش بی خوابی و سختی سودی نمی برد

۲۰-امام صادق (ع) می فرمایند :

خداوند عزوجل فرموده است از صبر و نماز کمک بگیرید ، صبر روزه است

۲۱-امام صادق (ع) می فرمایند :

یک درهم صدقه دادن از یک روز ، روزه مستحبی والاتر است .

۲۲- امام رضا (ع) می فرمایند :

هر کس ماه رمضان یک آیه از قرآن بخواند مثل این است که در ماه های دیگر تمام قرآن را

خوانده است

۲۳- رسول خدا می فرمایند:

کسی که روزه اورا ازغذاهای موردعلاقه اش بازدارد برخداست که به اوغذاهای بهشتی

بخوراندو از شراب های بهشتی بنوشاند

۲۴- رسول خدا می فرمایند:

خوشا به حال کسانی که برای خدا گرسنه و تشنه شده اند اینان در روز قیامت سیر می شوند.

۲۵- امام صادق (ع) می فرمایند :

هر کس در روز بسیار گرم برای خدا روزه بگیرد و تشنه شود ، خداوند هزار فرشته را می گمارد

تا دست به چهره او بکشند و به وی بشارت دهند تا هنگامی که افطار کند .

۲۶- امام صادق (ع) می فرمایند :

برای روزه دار دو سرور و خوشحالی است یک هنگام افطار دوم هنگام مردن و در قیامت

۲۷- رسول خدا می فرمایند:

برای بهشت دری است به نام ریان ، که فقط روزه داران از آن وارد می شوند.

۲۸- امام کاظم (ع) می فرمایند :

دعای شخص روزه دار هنگام افطار مستجاب می شود .

۲۹- امام صادق (ع) می فرمایند :

هر کس کار نیکی کند ده برابر آن پاداش دارد و از جمله آنها  سه روز روزه در هر ماه است .

۳۰- امام کاظم (ع) می فرمایند :

رجب نام نهری است در بهشت از شیر سفیدتر و از عسل شیرین تر ، هر کس یک روز از ماه

رجب را روزه بگیرد خداوند از آن نهر بر او می نوشاند .

۳۱- امام صادق (ع) می فرمایند :

هر کس سه روز آخر ماه شعبان را روزه بگیرد و به ماه رمضان وصل کند خداوند ثواب روزه ۲

ماه پی در پی را برایش محسوب می کند

۳۲- امام صادق (ع) می فرمایند :

هر کس روزه داری را افطار دهد ، برا او هم مثل اجر روزه دار است .

۳۳- امام کاظم (ع) می فرمایند :

افطاری دادن به برادر روزه دار از گرفتن روزه مستحبی بهتر است .

۳۴- امام صادق (ع) می فرمایند :

هر کس یک ماه رمضان را بدون عذر روزه نگیرد روح ایمان از او گرفته می شود .

۳۵- امام صادق (ع) می فرمایند :

آغار سال(حساب اعمال) شب قدر است در آن شب برنامه سال آینده نوشته می شود .

۳۶- از امام صادق (ع) سوال شد :

چگونه شب قدر از هزار ماه برتر است ؟ حضرت فرمودند : کارنیک در آن شب از کار در هزار

ماه که در آن ها شب قدر نباشد بهتر است

۳۷- امام صادق (ع) می فرمایند :

برآورد اعمال ، شب نوزدهم انجام می گیرد و تصویب آن شب بیست و یکم ، و تنفیذ آن در

شب بیست و سوم

۳۸- فضیل بن یسار می گوید :

امام باقر (ع) در شب بیست و یکم و بیست و سوم ماه رمضان مشغول دعا می شد تا

شب به سر آید و آن گاه که شب به پایان می رسید نماز صبح را می خواند .

۳۹- امام صادق (ع) می فرمایند :

تکمیل روزه به پرداخت زکات یعنی فطره است . همچنان که صلوات بر پیامبر (ص) کمال

نماز است .

۴۰- رسول خدا می فرمایند:

خدای تعالی فرموده است : روزه برای من است و من پاداش آن را می دهم .

مطلب پیشنهادی

آیا زیارت امام رضا همان ثواب گذشته را دارد؟

اینکه در برخی از روایات به غربت امام رضا (ع) اشاره شده است شکی وجود …